Contact Us
บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด

สำนักงานใหญ่
6/5 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ : 66-2593-2000-5, โทรสาร : 66-2593-2008


Email : sales@texfocus.com

สาขานวนคร
1231 หมู่ 13 ถ. พหลโยธิน, ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120.
เบอร์โทรศัพท์ : 66-2908-1101 to 1104, โทรสาร : 66-2908-1071


Email : sales@texfocus.com

ดู บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
แผนที่สำนักงานใหญ่


ดู บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด(สาขานวนคร) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
แผนที่สาขานวนคร
บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด
6/5 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ : 66-2593-2000-5, โทรสาร : 66-2593-2008