WELCOME TO TEXFOCUS
บริษัท เท็กซ์โฟกัส เป็นผู้ผลิตงานทางด้าน Stamping parts โดยบริษัทคนไทย 100%

เรามีความชำนาญพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Stamping parts กับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เราจะทำงานคู่ไปกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ

บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด
6/5 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ : 66-2593-2000-5, โทรสาร : 66-2593-2008