Job
1. Sales Executive 5 อัตรา

   - จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์การขายโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปีขึ้นไป
   - พูดภาษาญี่ปุ่นได้
   - ถ้าจบจากประเทศญี่ปุ่น หรือ ผ่านการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Engineer 5 อัตรา

   - จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์แม่พิมพ์โลหะ 3-5 ปีขึ้นไป Progressive die , compound die , Single Load

3. Technician 5 อัตรา

   - จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ด้าน เทคนิคการผลิต , อุตสาหกรรม , ช่างยนต์ , ช่างกล , แม่พิมพ์โลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4. Accounting , Document 3 อัตรา

   - จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด
6/5 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ : 66-2593-2000-5, โทรสาร : 66-2593-2008