Quality
Quality :

คุณภาพเป็นปัจจัยหลักในการทำงาน เราจึงทำให้เหนือกว่าคำว่ามาตรฐาน เราควบคุมคุณภาพการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบกระบวนการพร้อมทั้งมีการเก็บ ตัวเลขเป็นสถิติไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อไว้ตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญ เราได้รับมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรม ISO 9001: 2000 จาก MASCI.


Quality Policy :

กลุ่มบริษัท เท็กซ์โฟกัสและทีมงานพร้อมให้คำมั่นกับทางลูกค้าโดยที่จะนำเสนองานที่มีคุณ ภายในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน พร้อมทั้งยึดมั่นและส่งเสริมให้ความสำคัญกับ ระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ให้กับทีมงานเพื่อจะให้มีความ สามารถที่ทัดเทียมกันบริษัท เท็กซ์โฟกัส จำกัด
6/5 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ : 66-2593-2000-5, โทรสาร : 66-2593-2008